Fundacja Auchan ogłasza pierwszy, międzynarodowy nabór projektów w 12 krajach. Ponad 700 tys. zł na nowe projekty charytatywne w Polsce.

16 października obchodziliśmy Światowy Dzień Żywności. Z tej okazji, Fundacja Auchan ogłasza pierwszy, międzynarodowy nabór projektów, pod hasłem #łączynastocodobre. W ramach tej inicjatywy oczekiwane są innowacyjne projekty na rzecz dostępu do zdrowej żywności, która jest jednocześnie czynnikiem wzmacniania więzi społecznych. Projekty powinny być zgłaszane przez stowarzyszenia i fundacje współpracujące lokalnie ze sklepami Auchan - kluczowym kryterium wyboru projektów jest obecność pracowników Auchan, jako wolontariuszy. Łączna wartość dotacji przeznaczona na projekty w Polsce wynosi ponad 700 tys. zł 

Fundacja Auchan zaprasza pracowników firmy, niezależnie od pełnionej funkcji, do zaangażowania się w projekty lokalnych stowarzyszeń, czy fundacji, które promują dostęp do dobrej żywności. Projekty można zgłaszać w Polsce do 30 listopada. Dodatkowo, w pierwszym kwartale 2022 r. zostaną podjęte decyzje na temat wyboru  projektów, które wezmą udział w konkursie we Francji z możliwością otrzymania dodatkowego międzynarodowego grantu.

Projekty mogą być zgłaszane przez fundacje, stowarzyszenia oraz organizacje działające na rzecz pożytku publicznego, które mają swoją siedzibę w bliskim sąsiedztwie sklepu Auchan (strefa do 50 km ). Fundacja Auchan wyróżni te projekty, które są oryginalne, innowacyjne i użyteczne dla lokalnej społeczności. Proponowane inicjatywy powinny być skierowane do grup potrzebujących wsparcia, powinny pomagać w rozwijaniu relacji społecznych oraz uwzględniać zaangażowanie pracowników Auchan podczas ich realizacji, w ramach wolontariatu pracowniczego.. 

Żywność to główne wyzwanie XXI wieku. Z jednej strony mamy nadmiar żywności, marnujemy ją, walczymy z otyłością, a z drugiej strony cierpimy na jej brak, na nierówną dystrybucję. Poprzez działalność Fundacji Auchan chcemy wspierać lokalne społeczności, budować relacje międzypokoleniowe, wzmocnić więzi między organizacjami, pracownikami Auchan oraz otoczeniem społecznym sklepów. Możemy patrzeć na żywność jako problem - społeczny, ekologiczny, lub jak na szansę do zmiany na lepsze i to od nas zależy w jaki sposób tę szansę wykorzystamy, - mówi Dorota Patejko, dyrektor komunikacji i CSR w Auchan Retail Polska.

Fundacja Auchan powstała z połączenia Fundacji Auchan na rzecz młodzieży, która działała w Polsce od 2011 roku, z Fundacją Weave our future, działającą w Azji. Od 2011 roku Fundacja Auchan na rzecz młodzieży wsparła ponad 100 lokalnych projektów w Polsce o wartości ponad 1 miliona euro. Obecna Fundacja Auchan, zainaugurowała symbolicznie swoją działalność 16 października, właśnie z okazji obchodów Światowego Dnia Żywności. Fundacja Auchan działa pod egidą Fondation de France. Misją Fundacji Auchan  jest promowanie dostępu do dobrej żywności, jako elementu budowania więzi społecznych. 

Nabór projektów będzie również realizowany w Hiszpanii, Bangladeszu, Francji, na Węgrzech, w Indiach, Luksemburgu, Portugalii, Rumunii, Senegalu, na Tajwanie i Ukrainie. 

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zgłoszenia i wymogów formalnych są dostępne bezpośrednio w sklepach Auchan, w Punktach Obsługi Klienta. Projekty można zgłaszać w Polsce do 30 listopada br. 

Ogłoszenie połączenia się dwóch Fundacji w jedną Fundację Auchan poprzedziła międzynarodowa akcja zbiórek żywności oraz animacji zasad zdrowego odżywiania i dobrych, zdrowych produktów, która w Polsce odbyła się pod hasłem #Otwarcinadobro. W ramach tej inicjatywy ponad 200 wolontariuszy Auchan, od 15 września do 15 października zebrało  w 70 lokalnych zbiórkach  ponad 6 ton żywności dla potrzebujących.  

Auchan Retail Polska przyznaje dodatkowe bony noworoczne dla pracowników sklepów i e-commerce

Dziękując swoim współpracownikom za wyjątkowe zaangażowanie i mobilizację, Zarząd Auchan Retail Polska podjął decyzję o przyznaniu dodatkowych, noworocznych bonów zakupowych o wartości 700 złotych dla pracowników sklepów i e-commerce. Kwota przyznanych bonów jest o 40% wyższa niż w ubiegłym roku. Zarząd Auchan wziął bowiem również pod uwagę wprowadzenie nowych usług kurierskich i pocztowych dla klientów, co wiąże się ze  zwiększeniem handlowych dni w okresie przedświątecznym. Całkowita kwota przeznaczona przez Auchan Retail Polska na specjalne bony noworoczne dla pracowników wyniesie około 9 milionów złotych.

 

Auchan wspiera swoich pracowników na wielu płaszczyznach, biorąc pod uwagę ich zróżnicowane potrzeby i oczekiwania. W ramach naszych świadczeń pracowniczych oferujemy szereg benefitów pozapłacowych mówi Arkadiusz Mika, dyrektor zasobów ludzkich w Auchan Retail Polska. Okres przedświąteczny to tradycyjnie najważniejszy okres handlowy w roku. Nasi pracownicy pozostają na pierwszej linii każdego dnia, tak aby zapewniać profesjonalny poziom obsługi oraz pełne zaopatrzenie, zawsze w bezpiecznych warunkach. Przyznane bony to wyraz podziękowania za ich zaangażowanie i mobilizację – dodaje Arkadiusz Mika. 

 

Specjalne, dodatkowe bony o wartości 700 złotych przyznane zostaną za pracę w kluczowym okresie handlowym. Na podobne świadczenia mogą liczyć również osoby nowo zatrudnione do 2 listopada i do 1 grudnia br. Bony noworoczne będą wynosić dla nich odpowiednio 500 i 300 zł.  

Auchan, jako Pracodawca proponuje swoim pracownikom liczne benefity pozapłacowe, dzięki którym zyskują oni konkretne korzyści. 

Są to: doładowania kart zakupowych w wysokości kilkuset złotych, których dokładna wartość jest uzależniona od sytuacji socjalnej pracownika, bony pracownicze, których wysokość jest uzależniona od stażu pracy, stały rabat 5% na zakupy. Łączna wartość benefitów świąteczno-noworocznych wyniesie średnio 1200 zł na pracownika. 

Dodatkowo, ze środków ZFŚS, fundowane są m. in. bilety do kina, karnety na siłownię, wczasy pod gruszą, czy paczki świąteczne dla pracowników i ich dzieci. 

Auchan oferuje również ubezpieczenie zdrowotne dla każdego współpracownika, a także dofinansowanie do posiłków w stołówkach pracowniczych.  

Ważnym elementem motywującym jest Program Akcjonariatu Pracowniczego, otwarty dla każdego pracownika. Program oferuje możliwość nabywania akcji firmy na preferencyjnych warunkach i tym samym budowania własnych oszczędności.

W Auchan działa również wolontariat pracowniczy. Każdy pracownik ma możliwość zaangażowania się w projekty charytatywne i przeznaczenia na pomoc potrzebującym godzin wolontariatu w ramach swojego czasu pracy. 

Auchan przystępuje do European Chicken Commitment. Sieć zobowiązuje się do działań na rzecz poprawy losu kurczaków

Auchan Retail Polska w zgodzie ze strategią zrównoważonego rozwoju przystępuje do European Chicken Commitment, europejskiej inicjatywy, której celem jest poprawa dobrostanu kurcząt mięsnych. Tym samym Auchan zobowiązuje się do podjęcia konkretnych działań, których efektem będzie poprawa losu kurcząt. Od 2026 r. produkty marki własnej Auchan: świeże, mrożone oraz produkty przetworzone będą spełniały wszystkie zobowiązania tej inicjatywy.

 

Dołączenie Auchan Retail Polska do European Chicken Commitment to kolejny krok w stronę oferty zrównoważonej, zbudowanej w oparciu o poszanowanie dobrostanu zwierząt. W związku z tym sieć zobowiązuje się realizować kwestie takie, jak:

- zmniejszenie zagęszczenia kurczaków na fermach,

- rezygnację z hodowli ras szybkorosnących,

- zapewnienie kurom dostępu do naturalnego światła i grzęd, rezygnacja z klatek i systemów wielopoziomowych

- odejście od metod uboju sprawiającego zbędny ból (typu ogłuszanie elektryczne).

Auchan będzie stosować się do wszystkich przepisów UE związanych z dobrostanem zwierząt oraz będzie uczestniczyć w zewnętrznych audytach, a także corocznych raportach. Zrównoważony rozwój to dla Auchan bardzo ważny obszar działalności stanowiący jeden z filarów strategii. Wyrazem tego jest prowadzenie biznesu w duchu poszanowania zasobów naturalnych, racjonalnego ich wykorzystania oraz dbałości o zachowanie dobrostanu zwierząt. 

 

 

Przystąpienie do European Chicken Commitment jest kolejnym, ważnym krokiem na drodze zrównoważonego rozwoju. Jest to również nasza odpowiedź na nowe oczekiwania konsumentów w tym zakresie. Mamy nadzieję, że nasze wysiłki zmierzające do poprawy losu zwierząt hodowlanych są przez naszych klientów docenianemówi Radosław Dac, dyrektor Produktów w Auchan Retail Polska.

Suchamy również organizacji pozarządowych, które edukują nas i pokazują drogę do rozwoju biznesu w duchu zrównoważonego rozwoju. Nasze spotkania ze Stowarzyszeniem Otwarte Klatki, które cyklicznie prowadzimy od ponad 5 lat, otwierają nam nowe możliwości działania, również we współpracy z naszymi Partnerami biznesowymi mówi Dorota Patejko, dyrektorka Komunikacji i CSR .

Wyższe standardy dobrostanowe dla kur hodowanych na mięso stają się ważnym elementem społecznej odpowiedzialności biznesu. Decyzja Auchan o podpisaniu porozumienia European Chicken Commitment dla marki własnej pokazała, że sieć nie pozostaje obojętna zarówno na cierpienie kurczaków, jak i na oczekiwania polskich konsumentów. Bardzo cieszymy się, że Auchan nieustannie podejmuje aktywne kroki w kierunku zapewnienia zwierzętom godnych warunków życia Monika Kowalska, specjalistka ds. kampanii biznesowych w Stowarzyszeniu Otwarte Klatki.

Przystąpienie Auchan do European Chicken Commitment stanowi kontynuację wcześniejszych działań sieci na rzecz dobrostanu zwierząt.  W marcu 2021 r. firma podjęła decyzję, że do roku 2025 całkowicie wycofa ze sprzedaży jaja świeże z chowu klatkowego oraz wyeliminuje je ze wszystkich produktów marki własnej, zawierających w swoim składzie jaja świeże i przetworzone. Wcześniej sieć  zaprzestała sprzedaży jaj klatkowych pod marką własną - od stycznia br. oferta jaj świeżych marki własnej Auchan oparta jest wyłącznie na jajach z hodowli ściółkowych, wolnowybiegowych i ekologicznych.

Warto dodać, że w trosce o dobrostan zwierząt w 2019 roku Auchan podjęło decyzję o ostatecznym zaprzestaniu sprzedaży żywego karpia we wszystkich swoich sklepach.

Auchan Retail Polska publikuje wyniki za 2020 r.

Wyniki Auchan Retail Polska za rok 2020 wykazują dalszą poprawę rentowności biznesu firmy oraz wymierne efekty podjętych działań optymalizacyjnych uzyskane pomimo trwającej pandemii. Przychody ze sprzedaży Auchan wyniosły 11 035 mln PLN i są stabilne w porównaniu do 2019 roku. W kontekście sytuacji społeczno-gospodarczej i pandemicznej pozycja sieci Auchan jako lidera na rynku hipermarketów pozostaje niezagrożona.

 

Auchan nadal realizuje strategię bycia najtańszą dla klienta siecią handlową w Polsce. Firma promuje to, co dobre, zdrowe i lokalne, w służbie swoich klientów. 

 

W 2020 roku spółka nadal realizowała założone w strategii Auchan 2022 cele: wzrost rentowności dzięki poprawie zarządzania działalnością operacyjną, ograniczenie działalności w miejscach generujących straty, rozwój digitalu i e-commerce. Firma rozpoczęła rozwój sieci franczyzowej i otworzyła 3 sklepy pod marką Easy Auchan na stacjach paliw BP jako test nowego formatu.

 

W 2020 r. wynik sprzedażowy Auchan w Polsce ponownie poprawił się o 156 mln zł, w efekcie czego spółka osiągnęła 237 mln zł zysku ze sprzedaży. Rok 2020 pokazał, że osiągnęliśmy stabilną bazę do realizacji strategii napisanej do roku 2022. Jestem pewien, że mając potrzeby klienta-mieszkańca w centrum naszej uwagi oraz ekipę pełnych pasji współpracowników uzyskamy dobrą dynamikę dalszego rozwoju – mówi Gérard Gallet, dyrektor Generalny Auchan w Polsce. Redukcja zadłużenia i obniżenie stóp procentowych pozwoliły na dalsze obniżenie kosztów finansowych.

 

Dzięki poprawie wyniku sprzedaży sieć Auchan zamknęła rok zyskiem netto w wysokości 165 mln zł. Jednocześnie firma zapłaciła 29 mln zł podatku CIT, a łączna kwota odprowadzonych za 2020 rok podatków i składek ZUS wyniosła 718 mln zł. W 2020 roku Auchan zarządzało 102 sklepami w Polsce: 70 hipermarketami i 32 supermarketami. Auchan Retail Polska jest częścią sieci Auchan Retail – obecnej w 12 krajach.

Nowe Życie by Auchan – sprzedaży tekstyliów w ramach gospodarki obiegu zamkniętego 44 sklepy sieci oferują ubrania znanych marek w opcji „second hand” po super atrakcyjnych cenach

Auchan Retail Polska realizując swoją strategię CSR, rozwija projekt Nowe Życie by Auchan oparty na gospodarce obiegu zamkniętego. Obecnie już w 44 sklepach sieci na terenie Polski klienci mogą, oprócz dostępnych już kolekcji odzieżowych. marki własnej InExtenso, kupić używane ubrania innych, znanych marek w opcji “second hand” w bardzo atrakcyjnych cenach. Projekt realizowany jest we współpracy z francuską firmą Patatam, liderem w odzyskiwaniu i sprzedaży odzieży używanej, która już współpracuje z Hipermarketami Auchan w Francji.

 

Koncept Nowe Życie by Auchan potwierdza zaangażowanie i promowanie przez sieć zrównoważonego stylu życia. Jest odpowiedzią na oczekiwania klientów, którzy zainteresowani są odpowiedzialnym użytkowaniem odzieży i kupowaniem markowych, używanych ubrań w dyskontowych cenach. 

Kupowanie i noszenie używanej odzieży spotyka się z coraz większą przychylnością polskich klientów, którzy patrzą na modę także pod kątem ekologii. Poprzez swoje wybory chcą mieć wpływ na środowisko. Wprowadzony przed kilkoma miesiącami w pięciu sklepach koncept Nowe Życie by Auchan został bardzo dobrze przyjęty. Mamy nadzieję, że klienci docenią możliwość zaopatrzenia się w produkty markowych “ second hand”  w coraz większej liczbie sklepów naszej sieci mówi Radosław Dac, dyrektor Produktów Auchan Retail Polska.

W ramach projektu dostępne są w bardzo dobrych cenach ubrania takich marek jak: Tommy Hilfiger, Guess, Ralph Lauren, Calvin Klein, H&M, Pepe Jeans, Jules , Desigual, Mango, Zara, Devred, Nike, Adidas, Gap, petit bateau,Puma Guess,Teddy Smith, Mexx, Bershka, P oraz Massimo Dutt i. Oferta Nowe Życie by Auchan obejmuje odzież damską, męską i dziecięcą, w tym: t-shirty, sukienki, spódnice, spodenki, szorty, spodnie, koszulki polo, koszule, bluzki, kombinezony i  bluzy. Ceny są bardzo korzystne i kształtują się od 7 do 35 zł w zależności od grupy produktów.

Projekt opiera się na zasadach gospodarki obiegu zamkniętego - naprawie, ponownym użyciu i recyklingu i stanowi ważny krok w kontynuowaniu działań Auchan na rzecz zmniejszenia wpływu na środowisko, poprzez ograniczenie zużycia wody oraz zmniejszenie śladu węglowego.

Auchan Retail dąży w ten sposób do spełnienia nowych oczekiwań konsumentów poprzez włączenie się w koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego i udostępnienie oferty produktów używanych, zmniejszenie wpływu na emisję dwutlenku węgla poprzez ofertę tekstyliów używanych oraz odświeżenie oferty proponowanej w hipermarketach. 

Auchan razem z Too Good To Go przeciwdziała marnowaniu żywności w ramach ogólnopolskiej kampanii „Często Dobre Dłużej”

Sklepy Auchan dołączają do kampanii Too Good To Go w ramach Dnia Świadomości
o Stratach i Marnowaniu Żywności ONZ 29 września. Wraz z Bankami Żywności
i największymi markami spożywczymi Auchan będzie edukować na temat  różnic
w datach ważności. W ramach kampanii w sklepach Auchan znajdą się specjalne materiały ułatwiające konsumentom poprawne rozumienie dat ważności i ograniczanie marnowanie wciąż dobrych produktów.  

„Najlepiej spożyć przed” czy „należy spożyć do”? Kto choć raz nie zastanawiał się nad poprawną interpretacją tych zapisów, które można znaleźć praktycznie na każdym produkcie spożywczym? To jedna z istotnych przyczyn niepotrzebnego lądowania w koszu wielu z nich. Ponad połowa odpadów spożywczych w Polsce powstaje w prywatnych gospodarstwach domowych (Projekt PROM, 2020). Jak się okazuje Polacy często wyrzucają żywność po upływie terminu „najlepiej spożyć przed”, mimo że jest nadal dobra i bezpieczna do spożycia, co nie jest bez znaczenia dla naszego środowiska.

Jak pokazuje raport Banków Żywności w Polsce, aż 64% dorosłych nie wie, co oznaczają etykiety umieszczone na produktach spożywczych. Nie potrafią wskazać różnicy pomiędzy „najlepiej spożyć przed”, a „należy spożyć do”. Co istotne, 10% żywności marnuje się na skutek niezrozumienia etykiet z datami ważności, co prowadzi do jej niepotrzebnego wyrzucania. 

To stało się punktem wyjścia do prac nad kampanią Too Good To Go „Często Dobre Dłużej”, która właśnie została zainaugurowana (29 września). Firma znana z aplikacji przeciwdziałającej marnowaniu żywności razem z ulubionymi markami Polaków będzie szerzyć wiedzę z zakresu poprawnego czytania dat ważności, aby ograniczyć skalę zjawiska wyrzucania produktów na skutek ich niezrozumienia. To pierwsza tego typu kampania
w Polsce realizowana na tak dużą skalę. W ramach akcji marka Auchan zobowiązała się do umieszczenia specjalnych plakatów opatrzonych hasłami Popatrz, Powąchaj, Posmakuj, które będą przypominać konsumentom, aby używali swoich zmysłów do podjęcia decyzji czy zjeść dany produkt po upływie terminu przydatności do spożycia. 

Na czym polega różnica w zapisie?

Oznaczenie „najlepiej spożyć przed” odnosi się do jakości produktu, a producent zobowiązuje się, że nie zmieni on swoich właściwości w zakresie smaku, wyglądu, zapachu
i konsystencji do określonej daty. Żywność po jej upływie wciąż będzie bezpieczna do spożycia. To konsument powinien stwierdzić czy w jego ocenie produkt wciąż może zostać skonsumowany. Z kolei „należy spożyć do” odnosi się głównie do świeżej i łatwo psującej się żywności. Po upływie daty podanej na opakowaniu produkt może już stanowić zagrożenie dla zdrowia. 

Nikt do tej pory tak głośno nie mówił o problemie związanym z poprawnym rozumieniem dat ważności, który istotnie wpływa na skalę marnowania żywności. Jesteśmy dumni, że miesiące ciężkiej pracy całego zespołu Too Good To Go oraz naszych Partnerów zaowocowały inauguracją kampanii „Często Dobre Dłużej”. Bez nich nie byłoby to możliwe. To milowy krok w kierunku edukowania konsumentów co oznaczają daty: „należy spożyć do” i „najlepiej spożyć przed”. Chcemy pomóc ludziom zrozumieć, że wiele produktów jest bezpiecznych do spożycia również po upływie daty ważności, a w podejmowaniu ostatecznej decyzji powinni się kierować swoimi zmysłami. – mówi Anna Kurnatowska Country Managerka Too Good To Go w Polsce.  

Auchan z zaangażowaniem i entuzjazmem włącza się w kampanię "Często Dobre Dłużej", która startuje w tak symbolicznym dniu, jakim jest Dzień świadomości o stratach
i niemarnowaniu żywności. Od 2014 roku jesteśmy partnerem Banków Żywności w Polsce, przeciwdziałając marnowaniu jedzenia i przekazując nadwyżki na rzecz potrzebujących. Tegoroczna kampania, której celem jest edukacja konsumentów, to po raz kolejny uświadamianie, jak należy rozumieć daty przydatności do spożycia. Wierzymy, że pomoże ona naszym klientom w dokonywaniu świadomych wyborów. – mówi Dorota Patejko, Dyrektorka Komunikacji i CSR Auchan Retail Polska.

Kampania została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Partnerami kampanii są: 

  • Federacja Polskich Banków Żywności
  • Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji
  • Polska Izba Handlu
  • Polska Izba Żywności Ekologicznej
  • Firma Chr. Hansen

Więcej informacji na temat kampanii Too Good To Go „Często Dobre Dłużej” można znaleźć na stronie www.dobredluzej.pl Kontakt dla mediów: 

 

Auchan Retail Polska

Dorota Patejko

Dyrektorka Komunikacji i CSR 

d.patejko@auchan.pl

 

Too Good To Go

Karolina Woźniak

kwoziak@toogoodtogo.pl 

media@toogoodtogo.pl 

zobacz więcej