Komunikaty prasowe

Projekt MŁODE GŁOWY – otwarcie o zdrowiu psychicznym

W Auchan rusza kolejna zbiórka mikro-datków – tym razem na rzecz Fundacji UNAWEZA i projektu MŁODE GŁOWY

 

Od 1 lutego br. klienci sieci Auchan w całej Polsce mogą wesprzeć finansowo projekt naukowo-badawczy „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”. Zbiórka prowadzona jest na rzecz Fundacji UNAWEZA, która zajmuje się wyrównywaniem szans ekonomicznych, społecznych i prawnych osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.  Wpłat dokonywać można poprzez aplikację Donateo, wdrożoną do sieci terminali hipermarketów Auchan. Akcja potrwa do 26 marca 2023 r. 

 

Fundacja UNAWEZA została założona przez Martynę Wojciechowską, dziennikarkę, podróżniczkę i działaczkę społeczną, w 2019 roku. W październiku ub. roku fundacja rozpoczęła projekt „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”, który obejmuje największe w Polsce badanie stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz kampanię edukacyjną skierowaną do uczniów, rodziców i nauczycieli. Celem projektu jest stworzenie programu profilaktycznego i zwrócenie uwagi na problemy dotyczące zdrowia psychicznego.

 

Ogólnopolski projekt MŁODE GŁOWY to pierwszy na taką skalę projekt badawczo – edukacyjny dotyczący zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości dzieci i młodzieży. Dzieci często mówią o tym, że bardzo ciężko znoszą presję, oczekiwania czy wyścig po coraz lepsze oceny. To ważne, żeby mogli powiedzieć co czują i czego potrzebują. Czas dać młodym ludziom głos!

Wyniki badań posłużą do opracowania programu profilaktycznego i konkretnych narzędzi dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Do realizacji całego przedsięwzięcia, oprócz zaangażowania, potrzebne są również nakłady finansowe. Cieszymy się, że nawiązaliśmy współpracę z Donateo i Auchan. Akcja pomoże nam dotrzeć nie tylko do darczyńców, ale też uświadamiać jak wielka jest potrzeba działań w zakresie zdrowia psychicznego – mówi Martyna Wojciechowska, założycielka i prezeska Zarządu Fundacji UNAWEZA. 

 

Jako Donateo mamy okazję współpracować z organizacjami działającymi na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce. Obserwujemy, że choć świadomość społeczeństwa na ten temat rośnie, to wciąż mamy do odrobienia poważną lekcję. Mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć cel zbiórki – klienci Auchan już nie raz udowodnili, że mają wielkie serca – mówi Krzysztof Adamski, CEO BetterPOS i pomysłodawca Donateo.   

 

Projekt „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym” wspiera Fundacja Polska Bezgotówkowa, która skupia się na upowszechnianiu i promocji obrotu bezgotówkowego wśród Polaków oraz aktywnie działa na rzecz rozwoju systemu mikrodonacji Donateo. 

 

Wspieramy dobroczynność bezgotówkową, bo wierzymy, że dobro wraca! Pomagać można na wiele sposobów. Widzimy, że wrażliwość społeczna Polaków wzrasta, a wraz z nią grono osób, które na co dzień preferują płatności kartą i coraz rzadziej mają przy sobie gotówkę. Odpowiedzią na ich potrzeby są m.in. mikrodonacje. Przy okazji zakupów, płacąc kartą, możemy przekazać mały datek wspierając tym samym szczytny cel. Jako rodzic mocno wierzę w powodzenie projektu MŁODE GŁOWY – podsumowuje Joanna Erdman, prezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Auchan od lat pomaga najbardziej potrzebującym dzieciom, między innymi w ramach Fundacji Auchan. Realizujemy także wraz z naszymi klientami liczne akcje charytatywne odpowiadające na różne potrzeby. Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym potrzebują okazania wyjątkowej troski i pomocy. W lutym i marcu zapraszamy naszych klientów do wsparcia poprzez Aplikację Donateo Fundacji UNAWEZA i projektu MŁODE GŁOWY. To już kolejna zbiórka mająca na celu zwrócenie uwagi na problemy dotyczące zdrowia psychicznego. Mocno wierzę, że i tym razem osiągniemy cel i wspólnie uda się zrobić wiele dobrego mówi Inga Szaniawska, koordynatorka CSR w Auchan Retail Polska.

To już kolejna akcja charytatywna przeprowadzana w hipermarketach Auchan we współpracy z Donateo. Wcześniej beneficjentem zbiórek była Polska Federacja Banków Żywności, Fundacja Happy Kids oraz Komitet Ochrony Praw Dziecka.

 

Zbiórka w sieci sklepów Auchan  na rzecz Fundacji UNAWEZA rozpoczęła się 1 lutego br. i potrwa do 26 marca 2023 r. 

850 tysięcy złotych dla Komitetu Ochrony Praw Dziecka dzięki zbiórce w sklepach Auchan poprzez aplikację Donateo

850 tysięcy zł na rzecz Komitetu Ochrony Praw Dziecka zebrano w sklepach sieci Auchan dzięki mikrodonacjom bezgotówkowym. Zbiórka zrealizowana od 1 grudnia 2022 r. do 31 stycznia br. za pomocą aplikacji Donateo, miała na celu zgromadzenie funduszy na wsparcie dzieci w kryzysie psychicznym. 

 

Dzięki hojności klientów sieci Auchan 850 tysięcy złotych przeznaczonych zostanie na  darmową pomoc psychiczną, terapeutyczną, prawną dzieciom i młodzieży oraz wsparcie w zakresie mediacji rodzinnych.

 

Komitet Ochrony Praw Dziecka jest organizacją pozarządową, która od ponad 40 lat działa na rzecz ochrony praw i interesów dziecka. Jego misją jest przeciwdziałanie i zapobieganie wszelkim przejawom krzywdzenia dzieci oraz pomoc rodzinom w sytuacjach kryzysowych.  

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się na wsparcie naszej zbiórki. Zebrana kwota jest imponująca, a dzięki niej będziemy mogli udzielać darmowej pomocy psychiatrycznej, terapeutycznej i prawnej dzieciom i młodzieży. Akcja we współpracy z Auchan i Donateo pozwoliła nam również na zwrócenie większej uwagi społeczeństwa na problemy psychiczne, z którymi  zmagają się młodzi. To także bardzo duża wartość tej akcji. Szacuje się, że w Polsce blisko 630 tys. osób poniżej 18 r. ż. wymaga wsparcia w tym zakresiemówi Magdalena Stachowiak-Alexandrowicz, manager ds. PR i promocji KOPD, Komitet Ochrony Praw Dziecka.

 

Auchan od lat aktywnie działa na rzecz potrzebujących dzieci, a klienci chętnie włączają się w tę pomoc, o czym mieliśmy okazję przekonać się wielokrotnie. Tak było i tym razem, gdy w grudniu i styczniu zaprosiliśmy naszych klientów do wsparcia Komitetu Ochrony Praw Dziecka i zebrania funduszy na pomoc dzieciom i młodzieży w kryzysie psychicznym. Cieszymy się, że dzięki aplikacji Donateo, po raz kolejny mogliśmy pomóc mówi Inga Szaniawska, koordynator CSR Auchan Retail Polska.

 

Cieszymy się, że przy wykorzystaniu naszej technologii i know how mogliśmy wesprzeć Komitet w zebraniu funduszy na niesienie pomocy tysiącom młodych osób wymagających wsparcia psychiatry lub psychologa. Sukces zbiórki w sklepach Auchan ponownie udowodnił, że Polacy chcą pomagać i mają w sobie wiele empatii i wrażliwości na potrzeby innychmówi Krzysztof Adamski, CEO BetterPOS i pomysłodawca Donateo.  

 

Aplikacja Donateo powstała z myślą o szerzeniu idei mikrodonacji w sieciach retail. Dzięki niej, wszyscy klienci, którzy decydują się na bezgotówkową płatność za zakupy, na terminalu widzą pytanie o chęć wsparcia konkretnej organizacji charytatywnej. Każda transakcja odzwierciedlona zostaje na potwierdzeniu niefiskalnym i koncie bankowym wpłacającego, a pieniądze trafiają bezpośrednio do wspartej fundacji. Partnerem technologicznym wdrożenia jest Exorigo-Upos, jeden z największych dostawców rozwiązań IT, w tym płatniczych, dla branży handlowej. 

 

To już kolejna akcja charytatywna przeprowadzana w hipermarketach Auchan we współpracy z Donateo. Wcześniej beneficjentem zbiórek była Polska Federacja Banków Żywności oraz Fundacja Happy Kids. Od 1 lutego br. w sieci Auchan można wspierać Fundację UNAWEZA. 

Zdrowy Stół Auchan. Wielowymiarowy projekt społeczno-edukacyjny

Zdrowy Stół Auchan to wielowymiarowy projekt łączący promocję zdrowej żywności oraz kuchni polskiej i francuskiej, budowanie więzi społecznych, pomoc potrzebującym, edukację a także możliwość nabywania przez uczestników nowych kompetencji. Inicjatorem akcji była Fundacja TERAZ WY, środki na jej realizację przyznała Fundacja Auchan. Działania w ramach projektu zrealizowane zostały we wrześniu i październiku 2022 r. w dwóch sklepach sieci - Auchan Bydgoszcz Kruszwicka i Auchan Bydgoszcz Fordon. Ambasadorem przedsięwzięcia został Michał Szpakowski, mistrz świata w wioślarstwie.

 

Zdrowy Stół Auchan to projekt obejmujący osiem spotkań, podczas których uczestnicy mogli wziąć udział w różnych aktywnościach. 

 

Przy wspólnych stołach zasiadały osoby potrzebujące - uchodźcy, osoby dotknięte kryzysem bezdomności, osoby z niepełnosprawnościami, młodzież z ośrodka socjoterapeutycznego, dzieci i młodzież ze spektrum autyzmu oraz seniorzy. Poczęstunek dla uczestników Zdrowego Stołu oraz wolontariuszy przygotowały na bazie produktów ze sklepów Auchan panie z Koła Gospodyń Wiejskich Wieszki. Łącznie wydano 800 posiłków.

 

Projekt Zdrowy Stół Auchan potwierdza stałe zaangażowanie firmy w działania na rzecz dobrej, zdrowej i lokalnej żywności oraz osób potrzebujących. Działania w ramach projektu pokazują również zapotrzebowanie społeczne na tego typu akcje. Cieszą nas bardzo opinie uczestników, którzy podkreślają  możliwość otrzymania darmowego ciepłego posiłku, ale przede wszystkim atmosferę życzliwości. Dla wolontariuszy i uczestników projekt jest z pewnością wartościowym doświadczeniem, możliwością zdobycia nowych umiejętności, a także dobrą zabawą. Jesteśmy dumni z zaangażowania naszych pracowników, którzy po raz kolejny, włączyli się w działania w ramach wolontariatu pracowniczego mówi Inga Szaniawska, koordynator CSR w Auchan Retail Polska.

 

Podczas każdego ze spotkań, na specjalnie zorganizowanym Stanowisku Szefa Kuchni Auchan pracownicy oraz wolontariusze przyrządzali proste i zdrowe potrawy kuchni polskiej i francuskiej. Do degustacji zapraszani byli klienci sklepów. W tym czasie przygotowano blisko 10 tys. porcji degustacyjnych.

 

Na potrzeby projektu Zdrowy Stół Auchan powstała książka o tym samym tytule, zawierająca przepisy opracowane przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich Wieszki. Ilustracje do niej wykonali młodzi artyści z Polski i Ukrainy, co stanowiło szansę na zdobycie nowych umiejętności i podniesienie poczucia własnej wartości. Książka wydana w nakładzie 5 tys. dostępna była bezpłatnie podczas eventów. Przygotowana została także w formie e-booka, który dostępny jest na stronie: https://www.terazwy.pl/auchan/zsa/

Głównym założeniem projektu była pomoc potrzebującym, integracja oraz promocja zdrowej żywności. Tworząc projekt podeszliśmy niestandardowo do tematu wydawania posiłków i postanowiliśmy dać osobom potrzebującym niezapomniane chwile we wspaniałej atmosferze, której towarzyszyły tańce i muzyka na żywo. Wydając książkę, której autorami są dzieci i ich rodzice, daliśmy szansę wielu osobom na tak wielki sukces. Projekt Zdrowy Stół Auchan jest pierwszym i jedynym takim projektem w Europie, który swoją skalą i różnorodnością działań dał tyle szczęścia i pozytywnych wspomnień. Osoby, które brały udział w projekcie nadal miło go wspominają i pytają o kolejne edycje. Każdy, kto ogląda film z realizacji projektu jest pod wrażeniem, z czego jesteśmy bardzo dumni mówi Martyna Ditbrener, prezes zarządu Fundacji TERAZ WY.

Dzieci i młodzieży mogły wziąć udział w warsztatach kulinarnych i plastycznych, pokazach mody, a także przeprowadzić wywiady. Aktywności te pozwalają na rozwój rozwój różnych kompetencji, m.in. aktorsko - reporterskich.  Klienci sklepów mogli  również wziąć udział w licznych konkursach, m.in. na rodzinne zdjęcie przy posiłku, czy podczas wspólnego gotowania. Nagrodą dla zwycięzców były kosze ze zdrowymi produktami Auchan. 

 

Zdrowy Stół Auchan to kolejny projekt finansowany przez Fundację Auchan, wspierający dostęp do dobrej, zdrowej i lokalnej żywności. Jego sukces był możliwy dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników Auchan Bydgoszcz  w ramach wolontariatu pracowniczego. 

 

O projekcie Zdrowy Stół Auchan  można również obejrzeć film:

https://www.youtube.com/watch?v=W0fqbu0QMeo

zobacz więcej