Komunikaty prasowe

Fundacja Auchan ogłasza pierwszy, międzynarodowy nabór projektów w 12 krajach. Ponad 700 tys. zł na nowe projekty charytatywne w Polsce.

16 października obchodziliśmy Światowy Dzień Żywności. Z tej okazji, Fundacja Auchan ogłasza pierwszy, międzynarodowy nabór projektów, pod hasłem #łączynastocodobre. W ramach tej inicjatywy oczekiwane są innowacyjne projekty na rzecz dostępu do zdrowej żywności, która jest jednocześnie czynnikiem wzmacniania więzi społecznych. Projekty powinny być zgłaszane przez stowarzyszenia i fundacje współpracujące lokalnie ze sklepami Auchan - kluczowym kryterium wyboru projektów jest obecność pracowników Auchan, jako wolontariuszy. Łączna wartość dotacji przeznaczona na projekty w Polsce wynosi ponad 700 tys. zł 

Fundacja Auchan zaprasza pracowników firmy, niezależnie od pełnionej funkcji, do zaangażowania się w projekty lokalnych stowarzyszeń, czy fundacji, które promują dostęp do dobrej żywności. Projekty można zgłaszać w Polsce do 30 listopada. Dodatkowo, w pierwszym kwartale 2022 r. zostaną podjęte decyzje na temat wyboru  projektów, które wezmą udział w konkursie we Francji z możliwością otrzymania dodatkowego międzynarodowego grantu.

Projekty mogą być zgłaszane przez fundacje, stowarzyszenia oraz organizacje działające na rzecz pożytku publicznego, które mają swoją siedzibę w bliskim sąsiedztwie sklepu Auchan (strefa do 50 km ). Fundacja Auchan wyróżni te projekty, które są oryginalne, innowacyjne i użyteczne dla lokalnej społeczności. Proponowane inicjatywy powinny być skierowane do grup potrzebujących wsparcia, powinny pomagać w rozwijaniu relacji społecznych oraz uwzględniać zaangażowanie pracowników Auchan podczas ich realizacji, w ramach wolontariatu pracowniczego.. 

Żywność to główne wyzwanie XXI wieku. Z jednej strony mamy nadmiar żywności, marnujemy ją, walczymy z otyłością, a z drugiej strony cierpimy na jej brak, na nierówną dystrybucję. Poprzez działalność Fundacji Auchan chcemy wspierać lokalne społeczności, budować relacje międzypokoleniowe, wzmocnić więzi między organizacjami, pracownikami Auchan oraz otoczeniem społecznym sklepów. Możemy patrzeć na żywność jako problem - społeczny, ekologiczny, lub jak na szansę do zmiany na lepsze i to od nas zależy w jaki sposób tę szansę wykorzystamy, - mówi Dorota Patejko, dyrektor komunikacji i CSR w Auchan Retail Polska.

Fundacja Auchan powstała z połączenia Fundacji Auchan na rzecz młodzieży, która działała w Polsce od 2011 roku, z Fundacją Weave our future, działającą w Azji. Od 2011 roku Fundacja Auchan na rzecz młodzieży wsparła ponad 100 lokalnych projektów w Polsce o wartości ponad 1 miliona euro. Obecna Fundacja Auchan, zainaugurowała symbolicznie swoją działalność 16 października, właśnie z okazji obchodów Światowego Dnia Żywności. Fundacja Auchan działa pod egidą Fondation de France. Misją Fundacji Auchan  jest promowanie dostępu do dobrej żywności, jako elementu budowania więzi społecznych. 

Nabór projektów będzie również realizowany w Hiszpanii, Bangladeszu, Francji, na Węgrzech, w Indiach, Luksemburgu, Portugalii, Rumunii, Senegalu, na Tajwanie i Ukrainie. 

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zgłoszenia i wymogów formalnych są dostępne bezpośrednio w sklepach Auchan, w Punktach Obsługi Klienta. Projekty można zgłaszać w Polsce do 30 listopada br. 

Ogłoszenie połączenia się dwóch Fundacji w jedną Fundację Auchan poprzedziła międzynarodowa akcja zbiórek żywności oraz animacji zasad zdrowego odżywiania i dobrych, zdrowych produktów, która w Polsce odbyła się pod hasłem #Otwarcinadobro. W ramach tej inicjatywy ponad 200 wolontariuszy Auchan, od 15 września do 15 października zebrało  w 70 lokalnych zbiórkach  ponad 6 ton żywności dla potrzebujących.  

Auchan Retail Polska przyznaje dodatkowe bony noworoczne dla pracowników sklepów i e-commerce

Dziękując swoim współpracownikom za wyjątkowe zaangażowanie i mobilizację, Zarząd Auchan Retail Polska podjął decyzję o przyznaniu dodatkowych, noworocznych bonów zakupowych o wartości 700 złotych dla pracowników sklepów i e-commerce. Kwota przyznanych bonów jest o 40% wyższa niż w ubiegłym roku. Zarząd Auchan wziął bowiem również pod uwagę wprowadzenie nowych usług kurierskich i pocztowych dla klientów, co wiąże się ze  zwiększeniem handlowych dni w okresie przedświątecznym. Całkowita kwota przeznaczona przez Auchan Retail Polska na specjalne bony noworoczne dla pracowników wyniesie około 9 milionów złotych.

 

Auchan wspiera swoich pracowników na wielu płaszczyznach, biorąc pod uwagę ich zróżnicowane potrzeby i oczekiwania. W ramach naszych świadczeń pracowniczych oferujemy szereg benefitów pozapłacowych mówi Arkadiusz Mika, dyrektor zasobów ludzkich w Auchan Retail Polska. Okres przedświąteczny to tradycyjnie najważniejszy okres handlowy w roku. Nasi pracownicy pozostają na pierwszej linii każdego dnia, tak aby zapewniać profesjonalny poziom obsługi oraz pełne zaopatrzenie, zawsze w bezpiecznych warunkach. Przyznane bony to wyraz podziękowania za ich zaangażowanie i mobilizację – dodaje Arkadiusz Mika. 

 

Specjalne, dodatkowe bony o wartości 700 złotych przyznane zostaną za pracę w kluczowym okresie handlowym. Na podobne świadczenia mogą liczyć również osoby nowo zatrudnione do 2 listopada i do 1 grudnia br. Bony noworoczne będą wynosić dla nich odpowiednio 500 i 300 zł.  

Auchan, jako Pracodawca proponuje swoim pracownikom liczne benefity pozapłacowe, dzięki którym zyskują oni konkretne korzyści. 

Są to: doładowania kart zakupowych w wysokości kilkuset złotych, których dokładna wartość jest uzależniona od sytuacji socjalnej pracownika, bony pracownicze, których wysokość jest uzależniona od stażu pracy, stały rabat 5% na zakupy. Łączna wartość benefitów świąteczno-noworocznych wyniesie średnio 1200 zł na pracownika. 

Dodatkowo, ze środków ZFŚS, fundowane są m. in. bilety do kina, karnety na siłownię, wczasy pod gruszą, czy paczki świąteczne dla pracowników i ich dzieci. 

Auchan oferuje również ubezpieczenie zdrowotne dla każdego współpracownika, a także dofinansowanie do posiłków w stołówkach pracowniczych.  

Ważnym elementem motywującym jest Program Akcjonariatu Pracowniczego, otwarty dla każdego pracownika. Program oferuje możliwość nabywania akcji firmy na preferencyjnych warunkach i tym samym budowania własnych oszczędności.

W Auchan działa również wolontariat pracowniczy. Każdy pracownik ma możliwość zaangażowania się w projekty charytatywne i przeznaczenia na pomoc potrzebującym godzin wolontariatu w ramach swojego czasu pracy. 

Auchan przystępuje do European Chicken Commitment. Sieć zobowiązuje się do działań na rzecz poprawy losu kurczaków

Auchan Retail Polska w zgodzie ze strategią zrównoważonego rozwoju przystępuje do European Chicken Commitment, europejskiej inicjatywy, której celem jest poprawa dobrostanu kurcząt mięsnych. Tym samym Auchan zobowiązuje się do podjęcia konkretnych działań, których efektem będzie poprawa losu kurcząt. Od 2026 r. produkty marki własnej Auchan: świeże, mrożone oraz produkty przetworzone będą spełniały wszystkie zobowiązania tej inicjatywy.

 

Dołączenie Auchan Retail Polska do European Chicken Commitment to kolejny krok w stronę oferty zrównoważonej, zbudowanej w oparciu o poszanowanie dobrostanu zwierząt. W związku z tym sieć zobowiązuje się realizować kwestie takie, jak:

- zmniejszenie zagęszczenia kurczaków na fermach,

- rezygnację z hodowli ras szybkorosnących,

- zapewnienie kurom dostępu do naturalnego światła i grzęd, rezygnacja z klatek i systemów wielopoziomowych

- odejście od metod uboju sprawiającego zbędny ból (typu ogłuszanie elektryczne).

Auchan będzie stosować się do wszystkich przepisów UE związanych z dobrostanem zwierząt oraz będzie uczestniczyć w zewnętrznych audytach, a także corocznych raportach. Zrównoważony rozwój to dla Auchan bardzo ważny obszar działalności stanowiący jeden z filarów strategii. Wyrazem tego jest prowadzenie biznesu w duchu poszanowania zasobów naturalnych, racjonalnego ich wykorzystania oraz dbałości o zachowanie dobrostanu zwierząt. 

 

 

Przystąpienie do European Chicken Commitment jest kolejnym, ważnym krokiem na drodze zrównoważonego rozwoju. Jest to również nasza odpowiedź na nowe oczekiwania konsumentów w tym zakresie. Mamy nadzieję, że nasze wysiłki zmierzające do poprawy losu zwierząt hodowlanych są przez naszych klientów docenianemówi Radosław Dac, dyrektor Produktów w Auchan Retail Polska.

Suchamy również organizacji pozarządowych, które edukują nas i pokazują drogę do rozwoju biznesu w duchu zrównoważonego rozwoju. Nasze spotkania ze Stowarzyszeniem Otwarte Klatki, które cyklicznie prowadzimy od ponad 5 lat, otwierają nam nowe możliwości działania, również we współpracy z naszymi Partnerami biznesowymi mówi Dorota Patejko, dyrektorka Komunikacji i CSR .

Wyższe standardy dobrostanowe dla kur hodowanych na mięso stają się ważnym elementem społecznej odpowiedzialności biznesu. Decyzja Auchan o podpisaniu porozumienia European Chicken Commitment dla marki własnej pokazała, że sieć nie pozostaje obojętna zarówno na cierpienie kurczaków, jak i na oczekiwania polskich konsumentów. Bardzo cieszymy się, że Auchan nieustannie podejmuje aktywne kroki w kierunku zapewnienia zwierzętom godnych warunków życia Monika Kowalska, specjalistka ds. kampanii biznesowych w Stowarzyszeniu Otwarte Klatki.

Przystąpienie Auchan do European Chicken Commitment stanowi kontynuację wcześniejszych działań sieci na rzecz dobrostanu zwierząt.  W marcu 2021 r. firma podjęła decyzję, że do roku 2025 całkowicie wycofa ze sprzedaży jaja świeże z chowu klatkowego oraz wyeliminuje je ze wszystkich produktów marki własnej, zawierających w swoim składzie jaja świeże i przetworzone. Wcześniej sieć  zaprzestała sprzedaży jaj klatkowych pod marką własną - od stycznia br. oferta jaj świeżych marki własnej Auchan oparta jest wyłącznie na jajach z hodowli ściółkowych, wolnowybiegowych i ekologicznych.

Warto dodać, że w trosce o dobrostan zwierząt w 2019 roku Auchan podjęło decyzję o ostatecznym zaprzestaniu sprzedaży żywego karpia we wszystkich swoich sklepach.

zobacz więcej