INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PRZEZ AUCHAN POLSKA SP. Z O.O. DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYSYŁKI INFORMACJI PRASOWYCH

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych jest spółka Auchan Polska sp. z o.o. (ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno).

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania informacji prasowych dotyczących działalności Auchan Polska sp. z o.o. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki informacji.

JAKIE SĄ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes spółki Auchan Polska sp. z o.o. polegający na prowadzeniu działań informacyjnych oraz budowaniu relacji z dziennikarzami.

KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH?

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć w odpowiednim zakresie:

- upoważnieni pracownicy Auchan Polska sp. z o.o.;

- podmioty współpracujące z Auchan Polska sp. z o.o., obsługujące systemy informatyczne, w których są przetwarzane Państwa dane osobowe oraz wykonujące usługi administracyjne na rzecz Auchan Polska sp. z o.o.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE DANE OSOBOWE?

Państwa dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody na otrzymywanie informacji prasowych.

CZY DANE SĄ WYKORZYSTYWANE DO PROFILOWANIA LUB PODEJMOWANIA ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI?

Państwa dane nie są wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AUCHAN POLSKA SP. Z O.O.?

Przysługuje Państwu prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.

JAK MOŻNA UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI LUB WNIEŚĆ ŻĄDANIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wniesienia żądań dotyczących przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych za pomocą adresu e-mail daneosobowe@auchan.pl lub wysyłając list na adres siedziby spółki z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.