Auchan pierwszą firmą z drugą i trzecią gwiazdką Lean&Green w Polsce

Sieć Auchan Retail Polska niespełna dwa lata po otrzymaniu pierwszej gwiazdki Lean&Green, uzyskała jako pierwsza firma w Polsce, drugą i trzecią gwiazdkę Lean&Green. Trzecia gwiazdka została przyznana za  zmniejszenie emisji CO2 w logistyce i transporcie o 35% od początku uczestnictwa sieci w programie. Tym samym sieć
w wymierny sposób potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz realizacji celów z obszaru zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza redukcji śladu węglowego. Certyfikat przyznawany jest w  międzynarodowym programie redukcji emisji CO2 dla sektora logistyki. 

 

Pierwszą gwiazdkę sieć uzyskała w grudniu 2021 r. w uznaniu efektów usprawnień wprowadzonych przez firmę w latach 2017-2020 w ramach reorganizacji sieci dystrybucji
i wykorzystania magazynów w Wolborzu i Mszczonowie. Przeprowadzone procesy optymalizacyjne przełożyły się na zmniejszenie emisji CO2 o 20,48% w przeliczeniu
na przewieziony wolumen.

 

W ramach usprawnień do drugiej i trzeciej gwiazdki, przeprowadzono relokację magazynów z Żabiej Woli i Wolborza do nowego magazynu Auchan w GLP Park Lędziny, posiadającego certyfikat BREEAM na poziomie very good. Nowy magazyn poza wysoką efektywnością energetyczną służy dalszej optymalizacji sieci dystrybucji firmy, stawiając na bliskość rynku i współpracę z lokalnymi dostawcami. Drugim ważnym krokiem było rozszerzenie współpracy z Frigo Logistics polegającej na relokacji magazynu produktów mrożonych
do niskoemisyjnego magazynu w Radomsku i optymalizacji procesów transportowych.
W efekcie tych działań firma uzyskała redukcję rocznej emisji w transporcie i logistyce
o 17,48% w przeliczeniu na przewieziony wolumen.

 

Jesteśmy bardzo dumni z otrzymania - jako pierwsza firma w Polsce - kolejnych dwóch gwiazdek  Lean&Green. To wspólny sukces i praca całej firmy, a w szczególności struktur odpowiedzialnych za Transport i Logistykę. Technologia i innowacyjne rozwiązania stają
się wsparciem dla zrównoważonego rozwoju i przekładają się na wymierne korzyści ekonomiczne oraz środowiskowe - usprawniają funkcjonowanie firmy, redukują koszty
i podnoszą wydajność, a przy tym zmniejszają ślad węglowy. Oczywiście naszym celem jest czwarta gwiazdka Lean&Green! – mówi Piotr Dopierała, dyrektor Łańcucha Dostaw i Logistyki w firmie Auchan. 

 

Lean & Green to uznany w Europie, obecny w 14 krajach program, w którym blisko 600 firm dzieli się swoim doświadczeniem, wyznaczający drogę do zrównoważonej logistyki. Uczestnicy programu otrzymują gwiazdki, które są wynikiem ich konkretnych osiągnięć
w redukcji emisji CO2. Każdorazowo potwierdza je niezależny audyt, który w Polsce przeprowadza Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny. Oszczędności w liczbach: 

 

  • Magazyn Campus Silesia w Lędzinach - roczne oszczędności CO2 wynoszą
    5223 t, czyli tyle ile wynosi roczna emisja CO2 2321 samochodów osobowych
  • Magazyn Campus Silesia w Lędzinach - 686 MWh energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej pochodzi ze źródeł wiatrowych
  • Magazyn Radomsko - roczne oszczędności CO2 wynoszą 182 t, czyli tyle, ile produkuje rocznie 81 aut osobowych
  • Magazyn w Tomaszowie Mazowieckim od stycznia 2021 r. zaopatrywany jest
    w 100% w zieloną energię