Auchan z tytułem Odpowiedzialny Pracodawca Lider HR 2023. Sieć wyróżniona za kompleksowość rozwiązań w trosce o wysoką jakość zatrudnienia

Sieć Auchan Retail Polska uzyskała tytuł Odpowiedzialny Pracodawca Lider HR 2023 w XIII edycji programu wyłaniającego najlepszych pracodawców w Polsce, organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną. Wyróżnienie zostało przyznane firmie m.in. za szczególnie bogaty i różnorodny system szkoleń i podnoszenia kwalifikacji, wysokie standardy oferowanych ścieżek rozwojowych i możliwości awansowania, a także szeroki wybór benefitów dla pracowników. W uzasadnieniu swojego wyboru Kapituła podkreśliła także imponujący zakres podejmowanych przez Auchan działań z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu, w które angażować mogą się także pracownicy, w tym na rzecz ochrony środowiska, dobrostanu dzieci i osób zagrożonych wykluczeniem.

Jesteśmy bardzo dumni z otrzymania tytułu Odpowiedzialny Pracodawca Lider HR 2023. To dla nas najlepsze potwierdzenie, że wysiłki podejmowane na rzecz naszych pracowników – najważniejszego kapitału firmy – przynoszą realne efekty. W Auchan Polska stale dokładamy starań, aby nasza firma była atrakcyjnym miejscem pracy. Codzienna dbałość o pracowników i tworzenie  środowiska pracy sprzyjającego ich rozwojowi jest priorytetem wpisanym w strategię naszej firmy mówi Arkadiusz Mika, dyrektor Zasobów Ludzkich w Auchan Retail Polska. 

Edukacja, rozwój osobisty i zawodowy 

Auchan oferuje swoim pracownikom wyjątkowo bogaty wybór szkoleń i różnorodnych programów rozwojowych. Przyjęty przez firmę system pozwala na dostosowywanie tej oferty do monitorowanych na bieżąco realnych potrzeb pracowników, każdorazowo mierzony jest też wskaźnik satysfakcji i efektywności realizowanych szkoleń. Obecnie wdrażana jest przez firmę autorska Platforma HR do zarządzania rozwojem pracowników – profesjonalne narzędzie, które pozwoli zautomatyzować i udoskonalić procesy szkoleniowe sieci, równocześnie jeszcze bardziej zwiększając ich zasięg. 

Mamy ambitne plany komentuje Arkadiusz Mika. W 2022 r. w przynajmniej jednym szkoleniu uczestniczyło już 92% z naszych 17 000 pracowników. W 2023 roku planujemy przeszkolić wszystkich pracowników. Większość pracowników odbędzie kilka szkoleń w roku. Przewidujemy 4 razy więcej godzin szkoleniowych, niż rok wcześniej. Nadal będziemy też rozwijać nowe formuły szkoleń, tak jak w przypadku nagrodzonej w konkursie „People Innovation” formuły“Integracja 2.0”, czyli onboarding nastawiony na pracownika z której korzystamy szkoląc naszych nowo zatrudnianych pracowników. 

Szkolenia zapewniane pracownikom Auchan można podzielić na trzy zasadnicze grupy: 

    • szkolenia systemowe z zakresu rozwoju kompetencji miękkich,  takich jak komunikacja interpersonalna, techniki sprzedaży, zarządzanie zespołem wielopokoleniowym, motywowanie i delegowanie, zarządzanie stresem, organizacja swojego czasu pracy, itp. 

 

  • szkolenia zawodowe – wśród nich m.in: kursy czeladnicze i mistrzowskie (np. piekarnicze, cukiernicze), specjalistyczne szkolenia dla każdego z działów produktów świeżych (jak Ryby, Mięso Wędliny, Owoce Warzywa, etc.) w ramach przypisanych im Centrów Szkoleniowych, kursy z procedur HACCP, kursy pedagogiczne dla instruktorów zawodu; 
  • szkolenia specjalistyczne - są to szkolenia dedykowane dla pracowników centrali firmy – odpowiadają na indywidualną potrzebę rozwoju w ramach specjalizacji zawodowej, Dzięki temu nasi pracownicy mają możliwość podnoszenia swoich kompetencji dotyczących swoich profesji, często w ramach certyfikowanych kursów. To pozwala im nadążać za dynamiką zmian w dzisiejszym świecie, skutecznie realizować nowe wyzwania, co z kolei wpływa również na poprawę komfortu pracy.

 

Część z organizowanych przez firmę szkoleń ma charakter obowiązkowy i obejmuje 100% zatrudnionych osób, jak np. szkolenia z postaw etycznego działania. Szczególną wagę Auchan przywiązuje do budowania świadomości pracowników w obszarze podejmowanych przez firmę działań CSR, organizując szkolenia np. dotyczące niemarnowania żywności, współpracy z Bankiem Żywności, czy mozaiki klimatycznej. 

W ramach realizowanych w Auchan Akademii i programów rozwojowych prowadzone są m.in. cykliczne projekty pozwalające na podnoszenie kwalifikacji w określonym zakresie, zgodnie ze specyfiką zawodu i pełnionych w firmie funkcji, jak np. Szkoła Managera, Szkoła Eksperta Handlu, Akademia Managerów HR i wiele innych. 

Auchan wspiera swoich pracowników w rozwoju poprzez Program stypendialny, w ramach którego uzyskać można dofinansowanie np. na studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, MBA, czy kursy certyfikowane. 

Firma zapewnia pracownikom również możliwość podniesienia kompetencji językowych z doświadczonymi lektorami, Oferując Szkolenia językowe z języka angielskiego, francuskiego i polskiego. 

Akcjonariat pracowniczy, system motywacyjny i wynagrodzenia

Wyróżnikiem Auchan jako pracodawcy polskiej branży retail jest realizowany przez firmę od 2001 roku program akcjonariatu pracowniczego, dzięki któremu pracownicy, niezależnie od pełnionego stanowiska, mogą stać się współwłaścicielami firmy. Od początku istnienia akcjonariatu w firmie ponad 90% pracowników Auchan Retail Polska stało się już współwłaścicielami przedsiębiorstwa.

Przejrzysty system motywacyjny wprowadzony przez firmę opiera się na przyznawanych co roku podwyżkach wynagrodzenia zasadniczego, premiach miesięcznych lub półrocznych i kwartalnych oraz nagrodach jubileuszowych. Z kolei przyjęty w firmie system zarządzania ułatwia pracownikom możliwość awansu. Ponad 80% kadry Dyrektorów Auchan to osoby, które zaczynały pracę dla sieci, jako szeregowi pracownicy, stażyści lub managerowie działów. 

Od 1 lipca 2023 r. wprowadzone zostały w Auchan nowe stawki wynagrodzeniowe dla wszystkich grup pracowników firmy. Nowozatrudnione osoby zatrudnione na stanowisku sprzedawca – kasjer mogą obecnie liczyć na wynagrodzenie od 3800 PLN do 4650 PLN brutto, natomiast płace nowozatrudnionych pracowników wsparcia klienta wynoszą obecnie od 3900 PLN do 4900 PLN brutto. Na wyższe wynagrodzenia mogą liczyć doświadczeni pracownicy. Nowe stawki obowiązują również w dynamicznie rozwijających się zawodach e-commerce. Przykładowo, nowozatrudniony dostawca zakupów zrobionych on-line zarobi od 4700 PLN do 5450 PLN brutto.

W ramach dodatkowych benefitów oferowanych w Auchan pracownicy mogą skorzystać z codziennego 50% dofinansowania do obiadów (minimum 2 do wyboru) na stołówce pracowniczej (lub w cateringu) serwującej zarówno potrawy tradycyjne, jak i dania wegetariańskie. Cena drugiego dania jaką płaci pracownik wynosi w zależności od lokalizacji od 5 zł do 8 zł, natomiast cena zupy od 2 zł. Pracownicy Auchan mają rabat na zakupy w sklepach sieci, który wynosi minimum 7,5%.  

Firma zapewnia opiekę medyczną dla pracowników za 1 grosz (w tym opieka fizjoterapeutyczna, dostęp do 14 specjalistów i zwrot 60% kosztów stomatologii zachowawczej). Pracownicy otrzymują także kartę EDENRED, dwukrotnie w ciągu roku zasilaną środkami pieniężnymi na zakupy, tuż przed świętami. 

W trosce o równowagę

Sieć wspiera swoją kadrę nie tylko w rozwoju zawodowym ale także w dbaniu o zdrowie i zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym. 

Między innymi firma zachęca pracowników do skorzystania z programu MULTISPORT, W ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych udzielane jest wsparcie w zależności od indywidualnych potrzeb, np. dofinansowanie wczasów pod gruszą, czy nawet pożyczki na remont/zakup mieszkania.  

Stale prowadzone są też różnorodne webinary – inspiracyjne, lifestylowe, czy zaplanowany jeszcze w tym roku nowy cykl webinarów wellbeingowych.

W ramach systemu wolontariatu pracowniczego każdemu z pracowników Auchan przysługuje corocznie 1 dzień płatny na zaangażowanie się w sprawy ważne z punktu widzenia poszczególnych zespołów i bliskich im lokalnych społeczności, w których funkcjonują sklepy sieci w całej Polsce.