Projekt MŁODE GŁOWY – otwarcie o zdrowiu psychicznym

W Auchan rusza kolejna zbiórka mikro-datków – tym razem na rzecz Fundacji UNAWEZA i projektu MŁODE GŁOWY

 

Od 1 lutego br. klienci sieci Auchan w całej Polsce mogą wesprzeć finansowo projekt naukowo-badawczy „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”. Zbiórka prowadzona jest na rzecz Fundacji UNAWEZA, która zajmuje się wyrównywaniem szans ekonomicznych, społecznych i prawnych osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.  Wpłat dokonywać można poprzez aplikację Donateo, wdrożoną do sieci terminali hipermarketów Auchan. Akcja potrwa do 26 marca 2023 r. 

 

Fundacja UNAWEZA została założona przez Martynę Wojciechowską, dziennikarkę, podróżniczkę i działaczkę społeczną, w 2019 roku. W październiku ub. roku fundacja rozpoczęła projekt „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”, który obejmuje największe w Polsce badanie stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz kampanię edukacyjną skierowaną do uczniów, rodziców i nauczycieli. Celem projektu jest stworzenie programu profilaktycznego i zwrócenie uwagi na problemy dotyczące zdrowia psychicznego.

 

Ogólnopolski projekt MŁODE GŁOWY to pierwszy na taką skalę projekt badawczo – edukacyjny dotyczący zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości dzieci i młodzieży. Dzieci często mówią o tym, że bardzo ciężko znoszą presję, oczekiwania czy wyścig po coraz lepsze oceny. To ważne, żeby mogli powiedzieć co czują i czego potrzebują. Czas dać młodym ludziom głos!

Wyniki badań posłużą do opracowania programu profilaktycznego i konkretnych narzędzi dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Do realizacji całego przedsięwzięcia, oprócz zaangażowania, potrzebne są również nakłady finansowe. Cieszymy się, że nawiązaliśmy współpracę z Donateo i Auchan. Akcja pomoże nam dotrzeć nie tylko do darczyńców, ale też uświadamiać jak wielka jest potrzeba działań w zakresie zdrowia psychicznego – mówi Martyna Wojciechowska, założycielka i prezeska Zarządu Fundacji UNAWEZA. 

 

Jako Donateo mamy okazję współpracować z organizacjami działającymi na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce. Obserwujemy, że choć świadomość społeczeństwa na ten temat rośnie, to wciąż mamy do odrobienia poważną lekcję. Mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć cel zbiórki – klienci Auchan już nie raz udowodnili, że mają wielkie serca – mówi Krzysztof Adamski, CEO BetterPOS i pomysłodawca Donateo.   

 

Projekt „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym” wspiera Fundacja Polska Bezgotówkowa, która skupia się na upowszechnianiu i promocji obrotu bezgotówkowego wśród Polaków oraz aktywnie działa na rzecz rozwoju systemu mikrodonacji Donateo. 

 

Wspieramy dobroczynność bezgotówkową, bo wierzymy, że dobro wraca! Pomagać można na wiele sposobów. Widzimy, że wrażliwość społeczna Polaków wzrasta, a wraz z nią grono osób, które na co dzień preferują płatności kartą i coraz rzadziej mają przy sobie gotówkę. Odpowiedzią na ich potrzeby są m.in. mikrodonacje. Przy okazji zakupów, płacąc kartą, możemy przekazać mały datek wspierając tym samym szczytny cel. Jako rodzic mocno wierzę w powodzenie projektu MŁODE GŁOWY – podsumowuje Joanna Erdman, prezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Auchan od lat pomaga najbardziej potrzebującym dzieciom, między innymi w ramach Fundacji Auchan. Realizujemy także wraz z naszymi klientami liczne akcje charytatywne odpowiadające na różne potrzeby. Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym potrzebują okazania wyjątkowej troski i pomocy. W lutym i marcu zapraszamy naszych klientów do wsparcia poprzez Aplikację Donateo Fundacji UNAWEZA i projektu MŁODE GŁOWY. To już kolejna zbiórka mająca na celu zwrócenie uwagi na problemy dotyczące zdrowia psychicznego. Mocno wierzę, że i tym razem osiągniemy cel i wspólnie uda się zrobić wiele dobrego mówi Inga Szaniawska, koordynatorka CSR w Auchan Retail Polska.

To już kolejna akcja charytatywna przeprowadzana w hipermarketach Auchan we współpracy z Donateo. Wcześniej beneficjentem zbiórek była Polska Federacja Banków Żywności, Fundacja Happy Kids oraz Komitet Ochrony Praw Dziecka.

 

Zbiórka w sieci sklepów Auchan  na rzecz Fundacji UNAWEZA rozpoczęła się 1 lutego br. i potrwa do 26 marca 2023 r.