Auchan Retail Polska publikuje wyniki za 2021 r.

Auchan Retail Polska przedstawiła wyniki finansowe za 2021 r. W podanym okresie finansowym spółka odprowadziła do polskiego budżetu ponad 850 mln złotych w postaci podatków i danin. Podatek od sprzedaży detalicznej wyniósł  109 mln, zapłacona nadwyżka podatku VAT to 307 mln, podatek CIT to 31 mln (spółka wykorzystała straty z poprzednich lat). Odprowadzone kwoty zaliczek i obciążeń z tytułu ZUS i PIT to 349 mln złotych.

Przychody ze sprzedaży Auchan wyniosły 11 188 mln PLN. W kontekście sytuacji społeczno-gospodarczej i pandemicznej Auchan nadal jest liderem w zakresie formatu hipermarketów.

Auchan Retail Polska, to sieć, która wspiera Polaków w okresie galopującej inflacji oferując najtańszy koszyk produktów zaspokajających podstawowe potrzeby zakupowe (zgodnie z badaniem ASM Sales Force Agency z września 2022 roku).

Firma promuje to, co dobre, zdrowe i lokalne, w służbie swoich klientów. Rozwinęła sprzedaż swoich produktów Marek własnych oraz Markę Pewni Dobrego.

W 2021 roku Auchan wdrażała i realizowała założone w strategii cele: wzrost rentowności dzięki poprawie zarządzania działalnością operacyjną i rozwój e-commerce w kolejnych miastach w Polsce. Firma kontynuowała też rozwój sieci, otworzyła 6 kolejnych sklepów pod marką Easy Auchan na stacjach paliw bp oraz nowe sklepy franczyzowe. 

W 2021 byliśmy w stanie ustabilizować wyniki na poziomie umożliwiającym inwestycje konieczne do realizacji naszej strategii. Jestem pewien, że oferując atrakcyjne produkty, dobre dla zdrowia, produkowane z troską o środowisko razem z ekipą zaangażowanych pracowników będziemy mogli się rozwijać i w dalszym ciągu realizować potrzeby lokalnych społeczności mówi Gérard Gallet, dyrektor Generalny Auchan Polska. 

Sieć Auchan zamknęła rok zyskiem netto w wysokości 222 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 321 mln PLN. 

W 2021 roku Auchan zarządzało 102 sklepami w Polsce: 70 hipermarketami i 32 supermarketami. Firma zatrudnia ponad 17 000 osób. Spółka w trakcie roku wyłączyła działalność związaną ze sprzedażą detaliczną paliw. Auchan Retail Polska jest częścią sieci Auchan Retail – obecnej w 12 krajach.