„Oznaczenie ma znaczenie” Auchan we współpracy z Bankami Żywności edukuje i zachęca do niemarnowania żywności

15 października startuje akcja edukacyjna Auchan Retail Polska prowadzona we współpracy z Federacją Polskich Banków Żywności pod hasłem „Oznaczenie ma znaczenie”. Kampania ma na celu ograniczenie ilości marnowanego jedzenia poprzez edukację konsumentów w zakresie prawidłowego odczytywania oznaczeń dotyczących przydatności do spożycia. To kontynuacja działań Auchan zainicjowanych w ubiegłym roku kampanią „Nie marnujemy – ratujemy”, w ramach której pełnowartościowe produkty z krótką datą przydatności do spożycia oferowane są konsumentom z 50% rabatem.

Koncepcja kampanii „Oznaczenie ma znaczenie” powstała w odpowiedzi na potwierdzone badaniami fakty – aż 53% żywności marnuje się w gospodarstwach domowych, czego powodem często jest niewłaściwa interpretacja przez konsumentów oznaczeń przydatności do spożycia umieszczanych na produktach*. Auchan chce zwiększyć świadomość swoich klientów w tym zakresie, edukując, że produkt oznaczony symbolem najlepiej spożyć przed można bezpiecznie spożyć także po wskazanym terminie, po uprzednim sprawdzeniu jego jakości. Inaczej rzecz ma się w przypadku oznaczenia należy spożyć do –  wskazana na opakowaniu data mówi o końcu przydatności produktu do spożycia.

Opracowane w ramach kampanii grafiki w intuicyjny sposób ilustrują różnice pomiędzy oznaczeniami – dla określenia najlepiej spożyć przed wybrany został symbol PLAY, natomiast należy spożyć do symbolizuje znak STOP. Do zobrazowania obu oznaczeń wykorzystane zostały zdjęcia produktów spożywczych, tak by dzięki skojarzeniom łatwiej zapadały w pamięć.  

Auchan od lat działa na rzecz niemarnowania żywności i prowadzi wiele aktywności w duchu zero waste. Nasze działania wpisują się w strategię #Auchan2022, w której jednym z obszarów jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności. W roku 2019 wprowadziliśmy na przykład promocję -50% na produkty z krótkim terminem ważności. Tylko w ciągu jednego roku obniżyliśmy straty w produktach spożywczych o 30%. Nasza najnowsza akcja „Oznaczenie ma znaczenie” to nasz kolejny krok mający na celu ograniczenie marnowania żywności. W ten sposób nie tylko edukujemy, ale przede wszystkim wspieramy w podejmowaniu świadomych  decyzji zakupowych, które w sposób realny przyczynią się do realizacji tego celu. – mówi Dorota Patejko, dyrektor ds. Komunikacji i CSR w Auchan Retail Polska.

Naszą misją jest ratowanie żywności przed zmarnowaniem i przekazywanie jej najbardziej potrzebującym. Inicjatywa „Oznaczenie ma znaczenie”, którą realizujemy z Auchan Retail Polska jest dla nas szczególnie ważna. Mamy nadzieję, że trend less waste będzie w kolejnych latach wzrastał. Aby tak się stało niezbędna jest edukacja klientów. Liczymy, że podjęta wspólnie z siecią Auchan akcja ułatwi konsumentom interpretację oznaczeń i pozwoli uratować wiele produktów spożywczych przed zmarnowaniem. – mówi Marek Borowski, Prezes Federacji Polskich Banków Żywności.

Akcja „Oznaczenie ma znaczenie” potrwa od 15 do 31 października 2020 r. Komunikowana będzie za pomocą plakatów we wszystkich sklepach sieci, a także w gazetce dla konsumentów, na stronie www oraz w mediach społecznościowych Auchan Retail Polska. 

Auchan Retail Polska aktywnie wdraża kompleksowe działania mające na celu wsparcie społeczeństwa. Zaliczają się do nich działania podejmowane w trosce o środowisko naturalne, wsparcie dla lokalnych społeczności, dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo klientów, a także troska o ich siłę nabywczą. Wszystkie prospołeczne działania Auchan Retail Polska organizowane są pod wspólnym hasłem: #wspieramyWas.

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej: Marnowanie Żywności - dlaczego wyrzucamy aż tyle jedzenia 

_________________________

O Auchan

Auchan Retail Polska to wielkoformatowa sieć sprzedaży detalicznej o francuskich korzeniach, obecna w Polsce od 1996 r., zarządzająca na polskim rynku siecią hipermarketów, supermarketów, sklepów franczyzowych i sklepów osiedlowych pod szyldem Moje Auchan, a także kanałem handlu e-commerce Auchan Direct.

O Federacji Polskich Banków Żywności

Federacja Polskich Banków Żywności to organizacja pożytku publicznego zrzeszająca 31 Banków Żywności w całej Polsce. Każdy z nich codziennie odbiera z supermarketów niesprzedane, dobre jakościowo produkty, które następnie trafiają do organizacji pomocowych, np. jadłodajni, Domów Pomocy Społecznej, świetlic środowiskowych, noclegowni, hospicjów, domów dziecka czy ośrodków wsparcia dla samotnych matek. Tylko w 2019 r. udało się przekazać im niemal 50 tysięcy ton artykułów spożywczych. Poza ratowaniem żywności Banki zajmują się edukacją i działaniami mającymi na celu wzrost świadomości ekonomicznych, społecznych i ekologicznych konsekwencji marnowania żywności wśród konsumentów.


Publikacja dostępna również w formacie: pdf


Załączniki