Stanowisko Auchan Polska w sprawie sprzedaży jaj z chowu klatkowego

Stanowisko Auchan Polska w sprawie sprzedaży jaj z chowu klatkowego.

W ramach polityki zrównoważonego rozwoju, którą Auchan Polska realizuje od ponad 10 lat, przeanalizowane zostały możliwości wycofania się ze sprzedaży jaj z chowu klatkowego. Po analizie wewnętrznych możliwości i sygnałów rynkowych dotyczących polityki ograniczenia sprzedaży jaj z chowu klatkowego, Auchan Polska zobowiązuje się do roku 2020 zbudować ofertę sprzedaży jaj marek własnych opartą wyłącznie na bazie jaj z wolnego wybiegu, chowu ściółkowego oraz chowu ekologicznego. 

Do roku 2025 Auchan Polska zobowiązuje się do wycofania ze sprzedaży jaj z chowu klatkowego.