20-lecie Działalności Fundacji Auchan na Rzecz Młodzieży

Zaproszenie do składania projektów z okazji 20-lecia działalności Fundacji Auchan na Rzecz Młodzieży. 
Od 1996 roku Fundacja Auchan na rzecz młodzieży wsparła ponad 600 projektów na całym świecie W roku 2016, z okazji 20-lecia swojej działalności, Fundacja zaprasza stowarzyszenia i fundacje działające w Polsce do udziału w Jubileuszowym Konkursie Grantowym i składania projektów na rzecz edukacji, integracji społecznej i zdrowia, adresowanych do dzieci i młodych ludzi w wieku 5-25 lat.

Fundacja Auchan na rzecz młodzieży od 20 lat wspiera lokalne stowarzyszenia działające na rzecz integracji społecznej, zdrowia i edukacji dzieci oraz młodych ludzi, w otoczeniu społecznym sklepów Auchan. Fundacja działa w jedenastu krajach na świecie. Są to Polska, Francja, Włochy, Węgry, Hiszpania, Luksemburg, Chiny, Portugalia, Ukraina, Tajwan, Rumunia. Celem działań Fundacji jest  danie odpowiedzi na realne potrzeby otoczenia społecznego sklepów Auchan i zaangażowanie się w rozwiązywanie problemów społecznych młodych osób do 25 roku życia.

Fundacja Auchan zaprasza do zgłaszania projektów w terminie do 31 maja 2016 r. W roku 2016 – z okazji swojego 20-lecia, Fundacja Auchan planuje zrealizować w Polsce jubileuszową liczbę 20 projektów. Najwyżej ocenione przez Komisję Ewaluacji projekty, zgłoszone w konkursie grantowym, wezmą ponadto udział w międzynarodowym konkursie. Pierwsze miejsce w konkursie będzie premiowane przyznaniem dodatkowych subwencji na 3 lata, drugie – na dwa lata, a trzecie – przyznaniem dodatkowej subwencji w roku 2016. 

Jak zgłosić swoją kandydaturę?

Należy zapoznać się z dokumentacją projektową  na stronie internetowej Auchan Polska, w zakładce Konkurs Grantowy 2016 (http://www.auchan.pl/o-auchan/fundacja-auchan-na-rzecz-mlodziezy/konkurs-grantowy-2016), nawiązać kontakt z najbliższym sklepem Auchan (z asystentką dyrektora sklepu) w swojej okolicy i zaprezentować projekt. Po jego zaakceptowaniu przez dyrektora sklepu, wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie. Kluczowe w projekcie jest wsparcie i zaangażowanie pracowników sklepu w ramach wolontariatu pracowniczego.