Auchan wspiera Banki Żywności

Już niebawem Świąteczna Zbiórka żywności z Bankami Żywności, która odbędzie się w w terminie 01-03.12.2017.

W ramach partnerskiej współpracy z Federacją Polskich Banków Żywności Auchan Polska oddaje do dyspozycji Banków swoje sklepy dla przeprowadzenia zbiórek żywności na rzecz potrzebujących trzy razy w roku: podczas Wielkanocnej Zbiórki, Zbiórki Podziel się Dobrym Posiłkiem oraz Świątecznej Zbiórki Żywności. Lokalne Banki wybierają sklepy, w których będą prowadzić zbiórki, w zależności od swoich bieżących potrzeb i możliwości. 

W jesiennej akcji Podziel się Dobrym Posiłkiem brało udział 46 sklepów pod szyldem Auchan, które wraz ze swoimi Klientami, przy zaangażowaniu Wolontariuszy i Ekip zebrały ponad 23 tony żywności. Łącznie na terenie całej Polski w tej zbiórce udało się zgromadzić 443 tony żywności.

Banki Żywności wspierają jadłodajnie, świetlice środowiskowe, noclegownie i domy dla bezdomnych, ośrodki wychowawcze, hospicja, ośrodki wsparcia dla kobiet samotnie wychowujących dzieci, domy dziecka oraz inne instytucje zajmujące się pomocą osobom potrzebującym.

 Zapraszamy udziału w Świątecznej Zbiórce Żywności i do wsparcia osób potrzebujących.