Kampania Edukacyjna „Mój Gest dla Środowiska”

Z okazji Akcji Sprzątanie świata (15.09.2017 r.), w dniach 15 – 22 września 2017 r., Auchan i Simply prowadzą w swoich sklepach Kampanię Edukacyjną „Mój Gest dla Środowiska”. Partnerem kampanii jest firma REKOPOL - organizacja odzysku opakowań.

Celem kampanii jest dzielenie się z naszymi Klientami i Pracownikami przykładami na to, jak możemy wspólnie chronić środowisko, poprzez drobne gesty, efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych i  recykling. Nazwa kampanii wskazuje, że troska o środowisko jest bardzo prosta, wystarczy niewielki gest oraz że każdy z nas powinien taki gest podjąć.

Organizatorzy przygotowali szereg informacji o metodach chronienia środowiska, koncentrując się na 4 obszarach:

  1. redukcja odpadów
  2. korzystanie z wielorazowych toreb foliowych
  3. oszczędzanie energii elektrycznej
  4. dbanie o życiodajną wodę

Każdy z tematów wprowadzony jest przez kilka ważnych faktów, które mają pokazać charakter i skalę problemu, następnie prezentowane są bardzo proste metody, na to by każdy z nas mógł stać się częścią rozwiązania problemu.  Autorzy kampanii przygotowali także zagadki edukacyjne dla dzieci w wieku 6-12 lat, zachęcając do wspólnej, rodzinnej zabawy.

Materiały edukacyjne na temat zachowań proekologicznych można znaleźć na stronie www.auchan.pl/o-auchan/srodowisko, oraz na stronie http://www.simply-market.pl/srodowisko.

Równocześnie prowadzona będzie wewnętrzna kampania edukacyjno uwrażliwiająca do pracowników Auchan, Simply oraz Auchan Direct.

Kampania edukacyjna Mój gest dla Środowiska jest częścią szerszego Programu Środowiskowego Auchan Retail Polska, zapoczątkowanego przez Wystawę Klimatyczną, w której skupiono się na tematyce przeciwdziałania globalnemu ociepleniu i wystawy Textifood wraz z Eko-Konkursem, które poruszały temat efektywnego zarządzania zasobami naturalnymi - upcyklingu. Kolejne odsłony programu Środowiskowego będą poruszać istotne środowiskowe kwestie i zachęcać każdego do troski o wspólne dobro jakim jest środowisko.

 Załączniki

Baner Mój Gest.jpg