Auchan Retail Polska biegnie na rzecz pokrzywdzonych dzieci

13 maja w Parku Szczęśliwickim w Warszawie odbywa się maraton sztafet -  EKIDEN.  Po raz pierwszy w maratonie weźmie udział 5 drużyn Auchan Retail Polska by pomóc skrzywdzonym dzieciom.

Auchan Retail Polska biegnie na rzecz podopiecznych Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawna nazwa Dzieci Niczyje). To dzieci bardzo pokrzywdzone, ofiary przemocy, molestowane seksualnie. Biegnąc w Ekidenie na rzecz Fundacji, Auchan Retail Polska zbiera środki na pierwsze w Polsce Centrum Pomocy Dzieciom, w którym każde skrzywdzone dziecko otrzyma kompleksową i profesjonalną pomoc.