Jeteś tutaj: Auchan | Biuro prasowe | Auchan Retail Polska biegnie na rzecz pokrzywdzonych dzieci

Auchan Retail Polska biegnie na rzecz pokrzywdzonych dzieci

09.05.2017
Inne wersje: txt

13 maja w Parku Szczęśliwickim w Warszawie odbywa się maraton sztafet -  EKIDEN.  Po raz pierwszy w maratonie weźmie udział 5 drużyn Auchan Retail Polska by pomóc skrzywdzonym dzieciom.

Auchan Retail Polska biegnie na rzecz podopiecznych Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawna nazwa Dzieci Niczyje). To dzieci bardzo pokrzywdzone, ofiary przemocy, molestowane seksualnie. Biegnąc w Ekidenie na rzecz Fundacji, Auchan Retail Polska zbiera środki na pierwsze w Polsce Centrum Pomocy Dzieciom, w którym każde skrzywdzone dziecko otrzyma kompleksową i profesjonalną pomoc.

 

 

* Auchan Retail Polska prowadzi działalność w 3 kanałach sprzedaży - hipermarketach, supermarketach i handlu elektronicznym. Auchan działa w Polsce od 1996 r. Po 20. latach działalności Auchan to 75 hipermarketów, 34 supermarkety Simply oraz Auchan Direct – działający na terenie Warszawy i okolic. Auchan jest firmą prywatną, nienotowaną na Giełdzie. Kapitał firmy należy w 88% do Stowarzyszenia Rodziny Mulliez,  a w 12 % do pracowników, w ramach akcjonariatu pracowniczego.