Znamy wyniki Wielkanocnej Zbiórki Żywności

W dniach 31 marca – 2 kwietnia Banki Żywności prowadziły w całej Polsce zbiórkę żywności na rzecz najbardziej potrzebujących. Wzięły w niej udział 24 sklepy pod szyldem Auchan.

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, ekip sklepów a nada wszystko hojności klientów udało się zebrać 10 149,31 kg żywności.
Całkowita ilość żywności zebranej w Wielkanocnej Zbiórce Żywności to 346 ton.

 Zgromadzona żywność zostanie przekazana do organizacji i instytucji społecznych takich jak: jadłodajnie, świetlice środowiskowe, noclegownie i domy dla bezdomnych, ośrodki wychowawcze, hospicja, ośrodki wsparcia dla kobiet samotnie wychowujących dzieci, domy dziecka oraz inne instytucje zajmujące się pomocą osobom potrzebującym.

 Federacja Polskich Banków Żywności oraz Auchan Polska dziękują Klientom i pracownikom hipermarketów Auchan za udział w akcji i okazane serce.