Jeteś tutaj: Auchan | Biuro prasowe | Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

16.09.2013

Zdrowo z Auchan

W trosce o zdrowie dzieci i młodzieży, we wrześniu br. Auchan Polska rozpoczyna  nową kampanię – Zdrowo z Auchan. Celem kampanii jest promowanie zdrowego żywienia wśród dzieci i młodzieży oraz zmiana ich nawyków żywieniowych, a tym samym przeciwdziałanie narastającemu problemowi nadwagi i otyłości, który jak pokazują badania, dotyka już co czwarte dziecko w Europie. ...
08.05.2013

Urodzinowe Dni Dawcy Szpiku w Auchan

Pacjenci, którzy otrzymali przeszczepienie szpiku często mówią, że dzień, w którym to się stało był dniem ich powtórnych narodzin. Mogą teraz obchodzić urodziny dwa razy do roku. ...
02.04.2013

Fundacja Auchan na rzecz młodzieży wspiera lokalne projekty adresowane do dzieci i młodzieży

W lutym 2013 roku Fundacja Auchan na rzecz młodzieży wsparła kolejnych 6 nowych projektów lokalnych polskich organizacji i stowarzyszeń.  Wśród beneficjentów należy wymienić Fundację Hipoterapia z Ursynowa, Dogonić marzenia z Piaseczna, Stowarzyszenie „Łaniki” z Poznania. ...
26.11.2012

Mikołajkowe Dni Dawcy Szpiku w AUCHAN

Ponad 2 lata temu pracownicy Auchan w Krasnem koło Rzeszowa zgłosili się do Fundacji DKMS Polska z pytaniem o możliwość zorganizowania rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Wówczas podczas pierwszego Dnia Dawcy Szpiku w Auchan Krasne zarejestrowało się, jako potencjalni dawcy prawie 300 osób podczas gdy średnia liczba rejestracji na jednej akcji wynosiła 158 osób. ...
11.07.2012

Auchan Patronem V Światowego Kongresu Etyki Biznesu

Auchan Polska objęła patronatem Piąty Światowy Kongres Etyki Biznesu International Society of Business Economics and Ethics (ISBEE), który odbędzie się w dniach 11-14 lipca 2012 w Warszawie na Akademii Leona Koźmińskiego. ...
27.06.2012

Fundacja Auchan na rzecz młodzieży wsparła kolejne projekty

„Fundacja Auchan na rzecz młodzieży” Grupy Auchan została  powołana do życia w dniu 6 lipca 2011 roku,  z okazji 50-lecia firmy. W przeciągu roku przyznała dofinansowania dla lokalnych Stowarzyszeń działających we wszystkich krajach Auchan, w tym dla Stowarzyszeń lokalnych z Polski. ...